Systemy

“If you can’t describe what you are doing as a process, you don’t know what you’re doing”.

Nasze doświadczenie w różnych obszarach systemów oraz umiejętność pracy zespołowej sprawia, że dostarczamy naszym klientom kompletne rozwiązania.

Pion systemów może realizować kompleksowe projekty w zakresie usług i infrastruktury, w tym projektowanie rozwiązań komunikacyjnych i usług informatycznych, oferując także ich wdrażanie i obsługę.

INFRASTUKTURA

Analiza i projektowanie systemów zaspakajających potrzeby naszych klientów w zakresie przetwarzania i przechowywania danych.

USŁUGI

Serwery

 • Sprzęt komputerowy w formacie Rack i Blade oraz wsparcie hiperkonwergencji.

Storage

 • Systemy pamięci masowej oparte na blokach i systemy wirtualne (VSAN).

Wysoka dostępność

 • Analiza i przebudowa systemów pod kątem HA zarówno na poziomie sprzętu, jak i oprogramowania.

TECHNOLOGIE

Serwery

 • Sprzęt komputerowy w formacie Rack i Blade oraz wsparcie hiperkonwergencji.

Storage

 • Systemy pamięci masowej oparte na blokach i systemy wirtualne (VSAN).

Wysoka dostępność

 • Analiza i przebudowa systemów pod kątem HA zarówno na poziomie sprzętu, jak i oprogramowania.

OPS

Usługi związane z eksploatacją infrastruktury klienta.

USŁUGI

 • Serwery aplikacji
 • Content Delivery
 • Serwery baz danych
 • Workplace
 • Usługa plików
 • Systemy kopii zapasowych
 • Kontenery
 • Stała integracja

TECHNOLOGIE

 • Serwery aplikacji
 • Content Delivery
 • Serwery baz danych
 • Workplace
 • Usługa plików
 • Systemy kopii zapasowych
 • Kontenery
 • Stała integracja

NETWORKING

Projektowanie i wdrażanie sieci komunikacyjnych, a także zabezpieczanie dostępu.

USŁUGI

Rozwiązania bezprzewodowe

 • Projektowanie i wdrażanie sieci nowej generacji o zwiększonych możliwościach.

Edge Lan

 • Niezawodne i bezpieczne sieci dostępowe.

Data Center

 • Projektowanie sieci o wysokiej przepustowości z funkcjami definiowanymi za pośrednictwem oprogramowania.

SD-WAN

 • Definiowane za pomocą oprogramowania sieci dostępowe uniezależniające od operatora.

TECHNOLOGIE

Rozwiązania bezprzewodowe

 • Projektowanie i wdrażanie sieci nowej generacji o zwiększonych możliwościach.

Edge Lan

 • Niezawodne i bezpieczne sieci dostępowe.

Data Center

 • Projektowanie sieci o wysokiej przepustowości z funkcjami definiowanymi za pośrednictwem oprogramowania.

SD-WAN

 • Definiowane za pomocą oprogramowania sieci dostępowe uniezależniające od operatora.

CLOUD

Usługi projektowania i wdrażania infrastruktury chmury obliczeniowej oraz proponowanie najkorzystniejszych opcji z uwzględnieniem potrzeb eksploatacyjnych i operacyjnych.

USŁUGI

Prywatna chmura

 • Umożliwia udostępnianie i zarządzanie funkcjami platform opartych na chmurze przy zachowaniu kontroli danych i sprzętu.

Hybrydowa chmura

 • Ujednolicenie zarządzania lokalnego z chmurą i umożliwienie zwiększenia przepustowości na żądanie.

Publiczna chmura

 • Rozwiązania IAS/SAS korzystające z usług i maszyn w trybie Pay as You Go.

TECHNOLOGIE

Prywatna chmura

 • Umożliwia udostępnianie i zarządzanie funkcjami platform opartych na chmurze przy zachowaniu kontroli danych i sprzętu.

Hybrydowa chmura

 • Ujednolicenie zarządzania lokalnego z chmurą i umożliwienie zwiększenia przepustowości na żądanie.

Publiczna chmura

 • Rozwiązania IAS/SAS korzystające z usług i maszyn w trybie Pay as You Go.

BEZPIECZEŃSTWO

Usługi w zakresie bezpieczeństwa, w tym zarządzane, takie jak audyty infrastruktury.

USŁUGI

Perimetral Security

 • Systemy zapór sieciowych oraz nowe systemy SASE.

Endpoint Protection

 • Ochrona nowej generacji wykraczająca poza program antywirusowy.

Audyty Black Box/White Box

IDS/IPS

SIEM

 • Monitorowanie nieprawidłowości w dziedzinie bezpieczeństwa i reakcji.

TECHNOLOGIE

Perimetral Security

 • Systemy zapór sieciowych oraz nowe systemy SASE.

Endpoint Protection

 • Ochrona nowej generacji wykraczająca poza program antywirusowy.

Audyty Black Box/White Box

IDS/IPS

SIEM

 • Monitorowanie nieprawidłowości w dziedzinie bezpieczeństwa i reakcji.