Sistemas

“If you can’t describe what you are doing as a process, you don’t know what you’re doing.”

A nosa experiencia nas distintas áreas de Sistemas e a nosa capacidade de traballo en equipo permiten dotar de solucións completas os nosos clientes.

Desde a área de sistemas, disponse da capacidade de cubrir proxectos completos de servizos e infraestrutura, pasando polo deseño de solucións tanto de comunicacións como de servizos de computación, chegando á implementación e operación destes.

INFRAESTRUTURAS

Análise e deseño de sistemas para soportar as necesidades de cómputo e almacenamento dos nosos clientes.

SERVIZOS

Servidores

 • Equipamento de computo en formato tanto rack como Blade e soporte para Hyperconvergencia.

Storage

 • Sistemas de almacenamento baseados en bloque e sistemas virtuais (VSAN).

Alta Dispoñibilidade

 • Análise e conversión de sistemas para HA tanto a nivel de hardware como de software.

TECNOLOXÍAS

Servidores

 • Equipamento de computo en formato tanto rack como Blade e soporte para Hyperconvergencia.

Storage

 • Sistemas de almacenamento baseados en bloque e sistemas virtuais (VSAN).

Alta Dispoñibilidade

 • Análise e conversión de sistemas para HA tanto a nivel de hardware como de software.

OPS

Servizos de Operación de Infraestruturas de cliente.

SERVIZOS

 • Servidores de aplicacións
 • Content Delivery
 • Servidores de Bases de Datos
 • Workplace
 • Servizo de Ficheiros
 • Sistemas de Backup
 • Contedores
 • Integración continua

TECNOLOXÍAS

 • Servidores de aplicacións
 • Content Delivery
 • Servidores de Bases de Datos
 • Workplace
 • Servizo de Ficheiros
 • Sistemas de Backup
 • Contedores
 • Integración continua

NETWORKING

Deseño e implementación de redes de comunicacións, así como a securización de acceso.

SERVIZOS

Wireless

 • Deseño e implementación de redes de nova xeración con capacidades engadidas.

Edge Lan

 • Redes de acceso confiables e seguras.

Data Center

 • Deseño de redes de alta capacidade con funcións de definición vía software.

SD-WAN

 • Redes de acceso definidas por software abstraéndose do operador.

TECNOLOXÍAS

Wireless

 • Deseño e implementación de redes de nova xeración con capacidades engadidas.

Edge Lan

 • Redes de acceso confiables e seguras.

Data Center

 • Deseño de redes de alta capacidade con funcións de definición vía software.

SD-WAN

 • Redes de acceso definidas por software abstraéndose do operador.

CLOUD

Servizos de deseño e implantación de infraestrutura cloud, propoñendo as opcións máis vantaxosas tendo en conta as necesidades de explotación e operación.

SERVIZOS

Cloud Privado

 • Permitindo dispoñer das funcionalidades de provisión e xestión das plataformas cloud mantendo o control do dato e hardware.

Cloud Híbrido

 • Unificando a xestión local co cloud e permitindo o desbordamento de capacidade baixo demanda.

Cloud Público

 • IAS/SAS consumindo servizos e máquinas na modalidade Pay as You Go.

TECNOLOXÍAS

Cloud Privado

 • Permitindo dispoñer das funcionalidades de provisión e xestión das plataformas cloud mantendo o control do dato e hardware.

Cloud Híbrido

 • Unificando a xestión local co cloud e permitindo o desbordamento de capacidade baixo demanda.

Cloud Público

 • IAS/SAS consumindo servizos e máquinas na modalidade Pay as You Go.

SEGURIDADE

Servizos de seguridade, tanto xestionada como auditorías de infraestrutura.

SERVIZOS

Perimetral Security

 • Sistemas de firewalls así como novos sistemas SASE.

Endpoint Protection

 • Máis alá do antivirus con protección de nova xeración.

Auditorías Black Box/White Box

IDS/IPS

SIEM

 • Control das anomalías de seguridade e reacción.

TECNOLOXÍAS

Perimetral Security

 • Sistemas de firewalls así como novos sistemas SASE.

Endpoint Protection

 • Máis alá do antivirus con protección de nova xeración.

Auditorías Black Box/White Box

IDS/IPS

SIEM

 • Control das anomalías de seguridade e reacción.