DIXITAL

Impulsamos marcas a través de servizos dixitais transversais para xerar impacto

Solucións dixitais transversais para innovar e conectar. Partimos das tendencias, medimos os resultados.

Desde a área de Márketing Dixital traballamos para ofrecer e desenvolver unha estratexia en liña completa e innovadora para cada tipo de negocio, utilizando as canles máis adecuadas para chegar ao público obxectivo e medindo as accións en tempo real para conseguir os mellores resultados.

SERVIZOS

Análise de tendencias como punto de partida para o desenvolvemento dunha estratexia de innovación.

A competitividade das empresas depende da súa capacidade de innovación, conceptualización e comunicación, baseada nas tendencias de evolución do mercado.

BENCHMARKING

COOLHUNTING

Análise estratéxica profunda das mellores prácticas levadas a cabo por empresas do mesmo segmento ou sector.

Investigación de tendencias a partir da captación de sinais do que virá cando aínda empezan a enxergarse, para axudarlles ás empresas e aos profesionais a adaptarse a estas e poder así ser máis competitivos para innovar no mercado.

SEO/SEM

Estratexias de posicionamento en buscadores, tanto de forma orgánica como de pagamento para mellorar a visibilidade dun sitio web e aumentar o tráfico cualificado.

SEO: Posionamento orgánico

 • Auditoría SEO
 • Consultoría SEO para o desenvolvemento de novas webs
 • SEO Local
 • SEO internacional
 • Link management

SEM: Posicionamento de pagamento

 • Xestión integral Google Ads:
  • Rede de busca
  • Display
  • Discovery
  • Youtube
 • Remarketing
 • Programática

SOCIAL MEDIA

Creación e optimización de contidos en redes sociais para dar a coñecer os nosos produtos e/ou servizos e crear engagement cos nosos seguidores. As diferentes redes sociais están xa posicionadas como canles clave para posicionarnos na mente do noso público obxectivo e é importante ofrecerlle contidos de calidade, xa sexa de forma orgánica ou de pagamento.

SMO: Social Media Optimization

 • Estratexia e plan de contido para diferentes redes sociais
 • Community Management
 • Xestión presenza marca en medios sociais

SMM: Social Media Marketing (Paid)

Estratexia e xestión de:

 • Facebook e Instagram Ads
 • Linkedin Ads
 • Tik Tok Ads

EMAIL MARKETING

Envío de correos electrónicos, puntuais e periódicos, a unha base de datos para coñecer mellor os seus intereses, convertelos en clientes, aumentar a recorrencia e, en definitiva, desenvolver a confianza que poidan ter cara aos nosos produtos ou servizos.

CAPTACIÓN

 • Estratexia de captación de leads
 • Segmentación

NEWSLETTER

 • Inboud content
 • Novidades e noticias
 • Contidos corporativos
 • Promocións e ofertas
 • Upselling/ Crosselling

EMAIL AUTOMATION

 • Benvida tras rexistro
 • Emails transaccionais (grazas pola súa compra, cestas abandonadas)
 • Datas destacadas (aniversario, aniversario de compra)
 • Recovery: estratexia de email márketing para recuperar leads que levan un tempo sen interactuar connosco

UX/UI

Deseño centrado no usuario mediante investigación e uso de datos reais para realizar deseños que cumpran coas necesidades dos usuarios e os obxectivos do cliente.

A nosa metodoloxía é multidireccional e cíclica, cambiando dunha fase a outra dependendo dos resultados e validacións que obtemos ao longo do proceso.

INVESTIGACIÓN

 • Análise heurística
 • Benchmarking e análise de tendencias
 • Enquisas e entrevistas

DEFINICIÓN

 • User Persoas
 • User Journeys
 • Arquitectura da información
 • Wireframes
 • Testing

DESEÑO

 • Mockup final
 • Moodboard
 • Design Kit
 • Prototipo e User flow

ACCESIBILIDADE WEB

A accesibilidade web é unha forma de deseñar sitios web, ferramentas e tecnoloxías para que todos, incluídas as persoas con discapacidade, poidan usalos coa maior facilidade posible.

SERVIZOS

 • Accesibilidade Web
 • Auditoría de accesibilidade web
 • Consultoría de accesibilidade para o desenvolvemento de novas webs
 • Optimización de accesibilidade web

NORMATIVA

En España debemos cumprir co Real decreto 1112/2018 sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público e a Directiva europea 2016/2102, que establece que, a partir de 2025, non se poderán introducir no mercado europeo produtos non accesibles.

ANALÍTICA E REPORT

Tan importante é ter unha estratexia e desenvolver as súas diferentes accións como medir os resultados que nos dan para saber cales temos que optimizar e as que funcionan mellor para cada produto ou servizo, así como tipo de usuario. Configuración de ferramentas de medición.

SERVIZOS

 • Analítica web
 • Auditoría de analítica web
 • Consultoría de analítica para o desenvolvemento de novas webs
 • Optimización de analítica web
 • Analítica SEM, SEO, SMM
 • Construción de informes con resultados e análise

TECNOLOXÍAS

 • Analítica web
 • Auditoría de analítica web
 • Consultoría de analítica para o desenvolvemento de novas webs
 • Optimización de analítica web
 • Analítica SEM, SEO, SMM
 • Construción de informes con resultados e análise