Programa de Cumprimento Normativo

O Programa de Cumprimento Normativo de Plexus define os sinais de identidade do noso proxecto empresarial.

Profesionalidade, responsabilidade, integridade e respecto deben guiar a nosa actuación en calquera parte do mundo.

O “Código de Conduta e Boas Prácticas Corporativas” é a peza central do Programa de Cumprimento Normativo asumido por Plexus. O Código define a forma na que Plexus quere desenvolver a súa actividade empresarial e achega información sobre os seus valores, principios e boas prácticas.

Se tes calquera dúbida sobre o seu contido ou queres comunicar o seu incumprimento, podes facelo a través da Canle Responsable.

Ver Canle Responsable