Program zgodności z zasadami etycznymi

Program zgodności z zasadami etycznymi firmy Plexus stanowi ramy definiujące naszą działalność biznesową.

Profesjonalizm, odpowiedzialność, uczciwość i szacunek to wartości, którymi kierujemy się na całym świecie.

W firmie Plexus zasady zawarte w dokumencie„Kodeks postępowania oraz Dobre praktyki biznesowe” stanowią fundament Programu zgodności z zasadami etycznymi. Kodeks określa, w jaki sposób firma Plexus zobowiązuje się prowadzić działalność oraz zawiera zapisy na temat wartości, zasad i najlepszych praktyk.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące jego treści lub chcesz zgłosić jego naruszenie, możesz to zrobić za pośrednictwem Canal Responsable.

Przejdź do Canal Responsable