Certificacións

Coa finalidade de satisfacer as expectativas dos clientes, PLEXUS aplica plans de calidade e mellora continua en todos os produtos e procesos, tal e como demostran as certificacións outorgadas en diferentes ámbitos: Calidade, Medio Ambiente, Contratación administrativa, Formación do persoal, Interoperabilidade con sistemas sanitarios e Conciliación, entre outras.

Calidade e Medio Ambiente

PLEXUS dispón de certificacións outorgadas conforme ás normas: UNE EN ISO 9001:2015, UNE EN ISO 14064:1:2012, UNE EN ISO 14001:2015, UNE EN ISO/IEC 27001:2013, UNE EN ISO 33000 (Nivel 3), UNE EN ISO 20000, UNE EN ISO 45001:2018

Os certificados de calidade e medio ambiente obtidos por PLEXUS comprenden, entre outros aspectos:

  • Subministración de Equipamento Informático e de Telecomunicacións
  • Deseño e Instalación de Equipamento Informático
  • Deseño e Instalación de Sistemas de Telecomunicacións
  • Deseño e Instalación de Sistemas de Seguridade
  • Deseño e Desenvolvemento de Aplicacións de Software
  • Mantemento de Hardware e Software
  • Prevención de Riscos Laborais

Contratación Administrativa

O certificado da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa acredita a PLEXUS como:

  • Empresa Consultora e de Servizos no grupo V, subgrupos e categorías 02-D; 03-D; 05-D
  • Empresa de Obras no grupo I, subgrupos e categorías 07-D; 08-E; 09-E

O certificado da Xunta de Contratación Centralizada, do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, acredita a PLEXUS dentro do Acordo Marco AM 26/2015 para o fornecemento de:

  • Servizos de desenvolvemento de sistemas de Administración Electrónica

Sistemas Sanitarios

O compromiso de Plexus Tech coa saúde é transversal a toda a compañía, tanto en produtos propios como en partenariados.

Ademais do HL7 e o CDA, Clinical Document Architecture, PLEXUS dispón do Certificado ITK, Interoperability Toolkit Certificate, do NHS, National Health Service de Reino Unido.

Educación

O Ministerio de Educación concedeu a PLEXUS o distintivo de calidade Selo Escola 2.0, que supón o recoñecemento do compromiso da entidade co desenvolvemento e mellora da calidade educativa mediante o uso das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (TIC).

PLEXUS logrou este distintivo tanto para a propia empresa como para dous dos seus produtos tecnolóxicos dirixidos ao ámbito educativo: o armario de carga de portátiles Educ@r e a rede Edu Wifi.

Certificacións Profesionais

Plexus Tech é empresa certificada polo Project Management Institute, por Scrum e por Prince2. Nos tres casos estas certificacións engloban o campo da xestión e a metodoloxía de proxectos.

Conciliación

PLEXUS posúe o certificado que a acredita como Empresa Familiarmente Responsable, expedido pola Fundación Más Familia e avalado polo Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade.

O selo recoñece aquelas organizacións implicadas na xeración dunha nova cultura do traballo que permite unha eficaz harmonía entre a esfera laboral, a familiar e a persoal, tal e como demanda a sociedade.