Certyfikacje

Aby sprostać oczekiwaniom klientów, firma PLEXUS wdraża plany jakości i ciągłego doskonalenia wszystkich produktów oraz procesów, czego dowodem są certyfikaty przyznane w różnych obszarach: Jakość, środowisko, zawieranie umów o świadczenie usług administracyjnych, szkolenia personelu, interoperacyjność z systemami opieki zdrowotnej oraz równowaga między życiem zawodowym a prywatnym.

Jakość i środowisko

Firma Plexus posiada certyfikaty przyznane zgodnie z następującymi normami: UNE EN ISO 9001:2015, UNE EN ISO 14064:1:2012, UNE EN ISO 14001:2015, UNE EN ISO/IEC 27001:2013, UNE EN ISO 33000 (poziom 3), UNE EN ISO 20000, UNE EN ISO 45001:2018

Certyfikaty jakości i środowiskowe uzyskane przez firmę PLEXUS obejmują m.in. następujące aspekty:

  • Dostarczanie wyposażenia informatycznego i telekomunikacyjnego
  • Projektowanie i instalacja sprzętu komputerowego
  • Projektowanie i instalacja systemów telekomunikacyjnych
  • Projektowanie i instalacja systemów bezpieczeństwa
  • Projektowanie i rozwój zastosowań oprogramowania
  • Utrzymanie sprzętu i oprogramowania
  • Zapobieganie ryzyku zawodowemu

Zawieranie umów o świadczenie usług administracyjnych

Certyfikat Rady ds. Umów o świadczenie usług administracyjnych akredytuje firmę PLEXUS jako:

  • Przedsiębiorstwo konsultingowe i usługowe z grupy V, podgrupy i kategorie 02-D; 03-D; 05-D
  • Przedsiębiorstwo projektowe z grupy I, podgrupy i kategorie 07-D; 08-D; 09-D

Certyfikat Centralnego Urzędu Zamówień Ministerstwa Finansów i Administracji Publicznej akredytuje firmę PLEXUS w ramach Umowy Ramowej AM 26/2015 w dziedzinie świadczenie następujących usług:

  • Usługi rozwoju systemów administracji elektronicznej

Systemy opieki zdrowotnej

Zaangażowanie firmy Plexus Tech w sektorze ochrony zdrowia ma charakter przekrojowy i obejmuje całą firmę, zarówno jej własne produkty, jak i współpracę z partnerami.

Poza certyfikatami HL7 i CDA (Clinical Document Architecture) firma PLEXUS posiada Certyfikat ITK (Interoperability Toolkit Certificate) wydany przez NHS (National Health Service of the United Kingdom).

Edukacja

Ministerstwo Edukacji przyznało firmie PLEXUS znak jakości Sello Escuela 2.0, który jest wyrazem uznania dla zaangażowania firmy w rozwój i podnoszenie poziomu edukacji poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

Wyróżnienie to przyznano zarówno firmie PLEXUS, jak i jej dwóm produktom technologicznym przeznaczonym dla szkolnictwa: szafkom do ładowania laptopów Educ@r oraz sieci Edu Wifi.

Certyfikaty profesjonalne

Firma Plexus Tech posiada certyfikaty Project Management Institute, Scrum i Prince2. We wszystkich trzech przypadkach certyfikaty te obejmują dziedzinę zarządzania projektami i metodykę.

Równowaga między życiem zawodowym i prywatnym

Firma PLEXUS posiada certyfikat Firmy Przyjaznej Rodzinie, wydany przez Fundację MásFamilia i zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia, Polityki Społecznej i Równości.

Znak ten wyróżnia organizacje zaangażowane w tworzenie nowej kultury pracy, która umożliwia osiąganie równowagi między sferą zawodową, rodzinną i osobistą, zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa.