Anblick, carteis dixitais multiplataforma

ANBLICK é o sistema de Digital Signage desenvolvido por Plexus Tech. Trátase dunha avanzada solución multiplataforma, que permite a xestión de calquera tipo de pantalla ou display e a reprodución de múltiples contidos de forma visual e sorprendente.

Os sistemas de Digital Signage permiten substituír os carteis estáticos e os sistemas de sinalización tradicionais, achegando a posibilidade de combinar mensaxes de márketing con outro tipo de informacións:

  • Quendas.
  • Mensaxes de márketing.
  • Noticias.
  • Avisos de seguridade.
  • Información corporativa.
Foto de Cecilia Hernández, responsable de operacións

“Desde Plexus Tech emitimos contido en máis de 10.000 pantallas a través do noso sistema de carteis dixitais Anblick”

Cecilia Hernández,
Responsable de Operacións.

Dashboard de anblick

Interface web sinxela

  • Solución amigable e de uso sinxelo.
  • Doadamente personalizable.
  • Adaptable ás necesidades de calquera organización.

Unha solución escalable e personalizable

Anblick é unha solución altamente escalable e optimizada para o seu uso en grandes redes ou a través de internet cun elevado número de players.

Permite reproducir contidos multimedia de forma visual e sorprendente; ademais de xestión centralizada de accesos, consumo de enerxía e de rede das pantallas. Doadamente personalizable, adáptase ás necesidades de calquera organización. E a diversos tipos de pantalla ou display.

Unha solución multifuncional

Anblick xestiona todo o proceso de carteis, desde a xestión dos contidos e a súa programación á súa proxección nos distintos dispositivos onde sexan necesarios.

Xestor de dispositivos. Biblioteca de medios. Deseños de pantallas. Programación de grellas.

Funcionalidades avanzadas

Anblick é unha solución altamente escalable e optimizada para o seu uso en grandes redes ou a través de internet cun elevado número de players.

Permite reproducir contidos multimedia de forma visual e sorprendente; ademais de xestión centralizada de accesos, consumo de enerxía e de rede das pantallas. Doadamente personalizable, adáptase ás necesidades de calquera organización. E a diversos tipos de pantallas ou displays.

Integra a realidade aumentada cos carteis dixitais a través do dispositivo móbil do cliente.

Achega aos carteis unha capa de interacción que aumenta a efectividade das mensaxes emitidas.

Enriquece o valor publicitario, con vídeos, imaxes, landing pages, apps ou descargas para o dispositivo do cliente.

Integra a realidade aumentada cos carteis dixitais a través do dispositivo móbil do cliente.

Achega aos carteis unha capa de interacción que aumenta a efectividade das mensaxes emitidas.

Enriquece o valor publicitario, con vídeos, imaxes, landing pages, apps ou descargas para o dispositivo do cliente.

Quenda e Anblick

Plexus Tech ofrece unha solución innovadora, que integra xestión de quendas e carteis dixitais nunha única plataforma.

QUENDA é o sistema de xestión de quendas e esperas desenvolvido por Plexus Tech para optimizar os servizos de obtención de cita, recepción de clientes, asignación de quendas de atención e acceso aos servizos que precisan.