Odpowiedzialność społeczna biznesu

Firma PLEXUS jest znana nie tylko z jakości i wartości dodanej swoich usług informatycznych, ale także z profesjonalizmu swoich zespołów, zaangażowania w sferze innowacji, polityki reinwestowania zysków oraz zaangażowania na rzecz klientów krajowych i zagranicznych.

Propozycja odpowiedzialności społecznej bazuje na umowach i politykach powiązanych z wartościami etycznymi nie tylko w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju, ale także poprzez tworzenie rzeczywistych powiązań z aktywnymi działaniami w dziedzinie równości, podnoszenie kwalifikacji kobiet w dziedzinie nauki poprzez promowanie współpracy instytucjonalnej z ruchem STEM, promowanie przywództwa i działania w ramach marki korporacyjnej. Pamiętamy też o umowach i działaniach w ramach współpracy z organizacjami reprezentującymi grupy w szczególnie trudnej sytuacji.

Odpowiedzialność społeczna Plexus Tech

Firma PLEXUS wypełnia zobowiązania zaciągnięte wobec poszczególnych zainteresowanych, spełniając ich oczekiwania oraz zapewniając zgodność działalności ze swoją kulturą i wartościami:

  • Klienci: Staramy się spełniać ich oczekiwania, oferując innowacyjne i kreatywne rozwiązania.
  • Pracownicy: Oferujemy najlepsze możliwości rozwoju zawodowego w oparciu o stabilność firmy z ponad 20-letnim doświadczeniem oraz solidność wiodącej firmy w branży, która wie, jak równo traktować pracowników i doceniać zaangażowanie, talent i osiągnięcia.
  • Branża i konkurenci: Przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych jako podstawy postępu i dobrobytu społeczeństwa poprzez aktywną współpracę z organizacjami tego sektora oraz utrzymywanie stosunków z konkurentami opartych na szacunku i przejrzystości.
  • Społeczeństwo: Firma Plexus aktywnie poszukuje sposobów działania na rzecz dobrobytu i zrównoważonego rozwoju w społecznościach, w których działa, szanując i promując ich kulturę, tradycje oraz wartości, ze szczególnym uwzględnieniem grup wymagających specjalnego wsparcia.
  • Środowisko: Przyczyniamy się do ochrony środowiska, dbając o wpływ naszych działań i promując odpowiednie
    działania oraz podnoszenie świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju wśród wszystkich interesariuszy.