CYBERBEZPIECZEŃSTWO

„Integrujemy bezpieczeństwo cyfrowe jako element kultury przedsiębiorstwa”.

Nasz zespół ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa obronnego odpowiada za zapobieganie atakom skierowanym przeciw infrastrukturze technologicznej klienta poprzez usługi zapobiegawcze, monitorowanie i reagowanie na incydenty w sferze bezpieczeństwa.

W ramach Pionu cyberbezpieczeństwa oferujemy zestaw usług, które pozwalają stworzyć ramy zaufania w zakresie wykorzystania technologii w celu przeprowadzania cyfrowej transformacji organizacji.

Model ten opiera się na podejściu integrującym bezpieczeństwo cyfrowe jako element kultury przedsiębiorstwa, obejmujący globalną wizją ryzyka, na jakie narażona jest dana organizacja, w celu metodologicznej ochrony jej zasobów.

USŁUGI

STRATEGICZNE

Zapewniane przez zespół White Team.

ZAPOBIEGAWCZE

Specjalność zespołu Red Team.

REAKTYWNE

Dzięki zdolnościom zespołu Blue Team.

WHITE TEAM: ZESPÓŁ STRATEGICZNY

Odpowiada za określenie zasad zarządzania bezpieczeństwem cyfrowym naszych klientów, identyfikację zagrożeń, na które narażona jest organizacja, w celu zaproponowania najlepszej strategii ich ograniczania, dostosowanej do kontekstu i aktualnych ram prawnych.

USŁUGI

 • Plan zaufania w dziedzinie rozwiązań cyfrowych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w ramach relacji z dostawcami
 • Zgodność z Krajowym planem bezpieczeństwa i RODO
 • Human Hardening
 • Plan ciągłości działania i odzyskiwania danych po wystąpieniu sytuacji katastroficznych

TECHNOLOGIE

 • Plan zaufania w dziedzinie rozwiązań cyfrowych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w ramach relacji z dostawcami
 • GRC (m.in. ISO 27001, ENS, RGPD, NIS, NIST)
 • Human Hardening
 • Plan ciągłości działania i odzyskiwania danych po wystąpieniu sytuacji katastroficznych

RED TEAM: ZESPÓŁ OFENSYWNY

Nasza wiedza na temat technologii i metodologii ataków pozwala nam identyfikować luki w zabezpieczeniach, które mogą stanowić zagrożenie dla zasobów organizacji oraz proponować rozwiązania mitygujące ryzyko, zanim cyberprzestępcy wykorzystają te luki.

USŁUGI

 • Pen Testing
 • Mistery Attacker
 • Analiza słabych punktów
 • Apps i Code Testing

TECHNOLOGIE

 • Pen Testing
 • Mistery Attacker
 • Analiza słabych punktów
 • Apps i Code Testing

BLUE TEAM: ZAPORA BEZPIECZEŃSTWA

Nasz zespół ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa obronnego odpowiada za zapobieganie atakom skierowanym przeciw infrastrukturze technologicznej klienta poprzez usługi zapobiegawcze, monitorowanie i reagowanie na incydenty w sferze bezpieczeństwa.

USŁUGI

 • Zapobieganie cyberprzestępstwom
 • Threat hunting
 • Oproacowywanie zabezpieczeń
 • Cloud Security
 • Advanced Endpoint Security
 • Zarządzanie tożsamościami

TECHNOLOGIE

 • Zapobieganie cyberprzestępstwom
 • Threat hunting
 • Oproacowywanie zabezpieczeń
 • Cloud Security
 • Advanced Endpoint Security
 • Zarządzanie tożsamościami