System opieki zdrowotnej bazującej na wartości

System Hopes przekształca dane w wartość dla lekarza, pacjenta i całego systemu opieki zdrowotnej.

To rozwiązanie Plexus Tech dla sektora opieki zdrowotnej bez wątpienia odzwierciedla naszą filozofię wykorzystania technologii w celu służenia ludziom.

Jego innowacyjne funkcje pozwalają na gromadzenie informacji, integrację z systemem elektronicznych kart pacjenta i innymi systemami opieki zdrowotnej, wdrażanie ocen PRO i PREM oraz porównywanie z innymi placówkami i systemami opieki zdrowotnej.

Usługi

Wspieranie podejmowania decyzji na podstawie obiektywnych parametrów.

Zapewnianie całościowego oglądu wpływu choroby/leczenia na pacjenta.

Multidyscyplinarne podejście obejmujące pacjentów, lekarzy, personel pielęgniarski, apteki szpitalne i jednostki zajmujące się jakością.

Umożliwia pomiar zmiennych i wdrażanie działań w celu doskonalenia oraz wspiera medycynę opartą na wartości.