Dostosuj liczbę pracowników do potrzeb związanych z poziomem zapotrzebowania i ogólną działalnością firmy.

Zaawansowany system  całościowego zarządzania zasobami ludzkimi opracowany przez firmę Plexus, może być dostosowany do potrzeb każdego klienta i ułatwia optymalne dobranie liczebności zespołu personelu.

Jest to narzędzie, które może być stosowane przez wiele firm, w wielu obiektach i w wielu językach,  zaprojektowane w celu optymalizacji zarządzania personelem i szybkiego reagowania na potrzeby w zmieniającym się środowisku.

Zapewnia ogląd działalności typu 360º oraz:

  • Zaawansowane pulpity sterowania i raporty dla kierownictwa.
  • Elastyczne i sprawne mechanizmy zarządzania oraz użyteczne informacje dla kierownictwa średniego szczebla.
  • Narzędzie  dwukierunkowej komunikacji z członkami personelu.
Zapewniamy zaawansowany system całościowego zarządzania zasobami ludzkimi

Wydajniejsze planowanie zmian

Głównym celem jest dopasowanie zapotrzebowania pod kątem dostępności i wyszkolenia personelu, co pozwala na bardziej efektywne i zautomatyzowane planowanie zmian. Ułatwia także śledzenie dostępności fizycznej i funkcjonalnej członków zespołu. Umożliwia współdziałanie z pozostałymi systemami systemów zasobów ludzkich.

Dzięki temu umożliwia optymalizację planowania działalności, ponieważ obejmuje wszystkie obszary zarządzania członkami personelu i działaniami, w tym potrzebami działów czy obszarów.

Zalety

  • Wspomaga podejmowanie decyzji dzięki możliwości śledzenia działalności operacyjnej w celu podejmowania optymalnych decyzji.
  • Ogranicza nakład pracy kierownictwa średniego szczebla.
Zalety: Rozwiązanie całościowe. Podniesienie wydajności. Ograniczenie nakładu pracy kierownictwa średniego szczebla. Wspomaga podejmowanie decyzji.

Prosta i naturalna integracja z systemami HR i narzędziami do monitorowania produktywności.