NextBPM to platforma zarządzania procesami elektronicznymi

NextBPM dostarcza rozwiązania spełniające główne potrzeby związane z usługami oferowanymi przez organizacje i instytucje. Oferujemy sprawne i elastyczne rozwiązania, dostosowane do każdego konkretnego przypadku:

 • Zasada dobrej wiary w odniesieniu do aktów administracyjnych. Dowód identyfikowalności aktu. Zgodność z wymogami przepisów TST 1818/2022.
 • Szybkie i proste zapewnienie zgodności z wymogami Królewskiego dekretu w sprawie Ustawy 203/21
 • Adaptacja systemów

Dostosowujemy rozwiązanie ad hoc do potrzeb każdej uczelni.

Wspieramy rozwój naszych własnych systemów.

Wizja dotycząca społeczności: Przyczyniamy się do rozwoju społeczności technologicznej.

NextBMP Document Manager

Integracja za pomocą usług sieciowych z pozostałymi komponentami platformy oraz z innymi aplikacjami organu lub innych podmiotów.

Definiowanie ogólnych metadanych ogólnych lub w podziale na kategorie.

Wdraża mechanizmy bezpieczeństwa, które gwarantują poufność przechowywanych dokumentów elektronicznych, zgodność z ustawą organiczną 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych oraz uwierzytelnianie użytkowników zarządzających dokumentami.

Przechowywanie i nadzór nad dowodami elektronicznymi uznanymi za niezbędne w każdej sprawie.

Główne funkcje

 • Przeglądanie dokumentacji i działań, w przypadku których użytkownik ma uprawnienia dostępu.
 • Pobieranie raportów podpisów dokumentów akt, w przypadku których użytkownicy mają status interesariuszy.
 • Elektroniczne powiadomienia. Każda osoba, której dotyczą dokumenty, może zapoznać się wyłącznie z powiadomieniami skierowanymi do niej.
 • Weryfikacja dokumentów opatrzonych podpisem cyfrowym przez osoby trzecie.
 • Dowody elektroniczne uznane za niezbędne w każdej sprawie.
 • Tablica ogłoszeń.

Dostęp za pośrednictwem głównych systemów operacyjnych na rynku (Windows, Linux, Apple Mac OS X) w ich najnowszych wersjach, a także za pośrednictwem najnowszych wersji przeglądarek internetowych (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari) oraz urządzeń mobilnych (Windows Phone, Android, IOS itp.).

Usługi

Usługi doradcze

 • Katalog procedur administracyjnych.
 • Doradztwo dotyczące procedur administracyjnych.
 • Analiza struktury dokumentacji i metadanych.

Usługi administracji elektronicznej

 • Prowadzenie instruktażu z zakresu przetwarzania danych w dokumentacji publicznej.
 • Elektroniczne zarządzanie dokumentacją 39/40/2015.
 • Zarządzanie dokumentacją.
 • Cyfrowa archiwizacja i przechowywanie.

Usługa generowania dowodów elektronicznych