TAC TIC TIMER ułatwia organizacjom zarządzanie procesem naliczania czasu pracy oraz rejestracji urlopów i nieobecności.

  • Umożliwia on szybkie i łatwe rejestrowanie czasu pracy, zarówno w przypadku pracy siedzibie firmy, telepracy, jak i w innych środowiskach.
  • Umożliwia on pracownikom składanie i śledzenie wniosków o urlopy i nieobecności.
  • Ułatwia on zarządzanie wnioskami i ich monitorowanie zarówno pracownikom, jak i kierownikom, umożliwiając im ich wizualizację i stałą znajomość statusu.

Łatwe w integracji i obsłudze narzędzie dla firm i środowisk pracy.

  • Opracowuje zaawansowane raporty o terminowym generowaniu i regularnej aktualizacji, w tym przypadku z funkcją automatycznego przesyłania do określonych odbiorców.
  • Zautomatyzowane obliczenia w czasie rzeczywistym.
  • Różnorakie przepływy autoryzacji i zatwierdzania.
  • Umożliwia integrację z systemami zewnętrznymi, głównie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i projektami.
  • Masowe ładowanie danych, import i eksport plików.

TAC-TIC TIMER jest rozwiązaniem wieloplatformowym, umożliwiającym zarządzanie z dowolnego urządzenia.

Jest dostępne w wersji APP, za pomocą której pracownicy mogą obsługiwać funkcję czasu pracy (umożliwiającej rejestrację według geolokalizacji), zgłaszać incydenty/nieobecności i wnioskować o urlopy.

Wersja internetowa umożliwia pracownikom wykonywanie tych samych czynności co aplikacja, natomiast administratorzy mogą wykonywać wszystkie niezbędne zadania (sprawdzanie kart czasu pracy, edytowanie kart czasu pracy, sporządzanie raportów, zatwierdzanie/sprawdzanie urlopów pracowników itp.)