TRAQUS to kluczowe rozwiązanie pozwalające na poznanie zachowań Twoich klientów

TRAQUS to platforma analizy danych lokalizacyjnych, dzięki którym w czasie rzeczywistym uzyskuje się szereg kluczowych wskaźników pozwalających ustalić zachowania klientów, poprawić poziom ich satysfakcji z zakupów i przyczynić się do wzrostu sprzedaży.

TRAQUS pozwala na porównywanie wyników w różnych działach i identyfikację „gorących punktów” w sklepie, zapewniając lepszy zrozumienie potrzeb klientów i bardziej precyzyjną segmentację.

Funkcje

Traqus umożliwia obserwację zachowań klientów w fizycznym punkcie sprzedaży (w taki sam sposób, w jaki analizuje się je w przypadku punktów sprzedaży online), przyczynia się do zwiększenia sprzedaży i rozwiązywania problemów w fizycznych punktów sprzedaży (PoS). Pomaga również poznać profil klientów i sposób, w jaki korzystają oni z obiektów, a także oprzeć decyzje na obiektywnych danych.

Umożliwia również optymalizację rozplanowania sklepu i rozmieszczenia produktów w punktach sprzedaży, proaktywne reagowanie na przepływ klientów, analizowanie trendów w oparciu o obiektywne dane i przewidywanie potrzeb operacyjnych, porównywanie wydajności poszczególnych działów oraz identyfikację „gorących punktów” w sklepie, a także podniesienie poziomu wiedzy o klientach i bardziej precyzyjną segmentację.

TRAQUS jest skutecznym środkiem do monitorowania, analizowania i poznawania zachowań klientów w fizycznych punktach sprzedaży, w taki sam sposób, w jaki są one analizowane w punktach sprzedaży internetowej.

Umożliwia:

  • Optymalizowanie rozplanowania powierzchni oraz rozmieszczenia produktów w obiekcie handlowym.
  • Proaktywne reagowanie na przepływ klientów, a w razie potrzeby koncentrację na wymaganych strefach.
  • Analizowanie trendów ruchu oraz ich zestawianie z danymi dotyczącymi sprzedaży.
  • Porównywanie wyników poszczególnych działów, punktów sprzedaży (fizycznych lub wirtualnych), regionów lub krajów.
  • Określanie trendów na podstawie obiektywnych danych oraz skuteczniejsze przewidywanie potrzeb operacyjnych.
  • Wzmocnienie działań operacyjnych, optymalizowanie doświadczeń klientów i podnoszenie sprzedaży.
Ilustracja zastosowania zewnętrznego i wewnętrznego platformy Traqus.