Modelobsługi XXI wieku

Consúltame® umożliwia zdalną obsługę klientów lub obywateli z pomocą wideo. Pandemia była kluczowym powodem wprowadzenia modelu obsługi i zapewniania społeczeństwu szybkiej, skutecznej i zdecydowanej reakcji na nową sytuację, przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa.

Rozwiązanie, które można zintegrować z QUENDA, wiodącym systemem planowania spotkań w Hiszpanii.

Firma Plexus Tech opracowała Consúltame®, produkt do wideoobsługi zintegrowany z systemem Quenda® do zdalnej obsługi, aby zapewnić wielokanałowe rozwiązanie dostosowanie do potrzeb każdego klienta i każdej sytuacji.

Consúltame w sektorze służby zdrowia

Consúltame® umożliwia też komunikację pomiędzy pracownikami służby zdrowia i pacjentami za pośrednictwem funkcji wideokonferencji zintegrowanej z systemem Quenda Medic® oraz Estación Clínica, zapewniając zintegrowane środowisko zarówno w ramach porad w placówkach jak i teleporad. Ten model umożliwia oszczędność czasu i zasobów, jednocześnie eliminując bariery geograficzne w ramach przyjmowania pacjentów.