DIGITAL

Wspieramy marki za pomocą wszechstronnych usług cyfrowych, aby zwiększać ich oddziaływanie.

Wszechstronne usługi cyfrowe zapewniające innowację i nawiązywanie komunikacji Bazujemy na trendach, mierzymy wyniki.

Marketing cyfrowy opracowuje kompletną i innowacyjną strategię internetową dla każdego rodzaju działalności, wybierając najbardziej odpowiednie kanały dotarcia do pod kątem grupy docelowej i mierzy działania w czasie rzeczywistym, aby optymalizować wyniki.

USŁUGI

Analiza trendów stanowi punkt wyjścia dla opracowania innowacyjnej strategii.

Konkurencyjność firm zależy od ich zdolności do innowacyjności, tworzenia koncepcji i komunikacji bazującej na analizie trendów w sferze rozwoju rynku.

BENCHMARKING

COOLHUNTING

Strategiczna i dogłębna analiza najlepszych praktyk stosowanych przez firmy w danym segmencie lub sektorze.

Badanie trendów polega na rozpoznawaniu wczesnych sygnałów o tym, jak rynek będzie funkcjonował w przyszłości, aby pomóc firmom i specjalistom dostosować się do nowych uwarunkowań, a tym samym zwiększyć ich konkurencyjność i zdolność do wprowadzania innowacji na rynku.

SEO/SEM

Strategie pozycjonowania pod kątem wyszukiwarek internetowych, zarówno organicznego, jak i płatnego, mające na celu podniesienie widoczności witryny i zwiększenie liczby odwiedzin odpowiednich użytkowników.

SEO: Pozycjonowanie organiczne

 • Diagnostyka SEO
 • Doradztwo w zakresie SEO przy tworzeniu nowych stron internetowych
 • SEO lokalne
 • SEO międzynarodowe
 • Zarządzanie łączami

SEM: Pozycjonowanie płatne

 • Zintegrowane zarządzanie Google Ads:
  • Sieć wyszukiwania
  • Display
  • Discovery
  • Youtube
 • Remarketing
 • Reklamy programmatic

MEDIA SPOŁECZOŚCIOWE

Tworzenie i optymalizacja treści w sieciach społecznościowych w celu promowania produktów lub usług oraz stymulowania zaangażowania osób, które je śledzą. Różne sieci społecznościowe są już postrzegane przez docelowych odbiorców jako kluczowe kanały pozycjonowania, dlatego należy im oferować wysokiej jakości treści, zarówno organiczne, jak i płatne.

SMO: Social Media Optimization

 • Strategia i plan mediowy działań w poszczególnych mediach społecznościowych
 • Community Management
 • Zarządzanie obecnością marki w mediach społecznościowych

SMM: Social Media Marketing (Paid)

Strategia i zarządzanie:

 • Facebook Ads oraz Instagram Ads
 • Linkedind Ads
 • Tiktok Ads

MARKETING E-MAILOWY

Wysyłanie okresowych, odpowiednio ukierunkowanych wiadomości e-mail do odbiorców w bazie danych w celu skutecznego rozpoznania zainteresowań użytkowników, przekształcenia ich w klientów, zwiększenia częstotliwości odwiedzin, a w rezultacie zwiększenia zaufania użytkowników do danych produktów lub usług.

POZYSKIWANIE

 • Pozyskiwanie potencjalnych możliwości sprzedaży (leads)
 • Segmentacja

BIULETYN

 • Inboud content
 • Aktualności i wiadomości
 • Treści firmowe
 • Promocje i oferty
 • Upselling/ Crosselling

AUTOMATYZACJA E-MAILI

 • Powitanie po rejestracji
 • E-maile dotyczące transakcji (podziękowania za zakup, rezygnacje z koszyków)
 • Ważne daty (urodziny, jubileusze zakupów)
 • Odzyskiwanie: strategia marketingu e-mailowego mająca na celu odzyskiwanie potencjalnych klientów, którzy przez pewien czas nie wchodzili w interakcje z firmą.

UX / UI

Projektowanie zorientowane na użytkownika poprzez badanie i wykorzystanie rzeczywistych danych do tworzenia projektów spełniających potrzeby użytkowników i spełniających cele klientów.

Nasza metodologia ma charakter wielokierunkowy i cykliczny, przechodzimy od jednej fazy do kolejnej w zależności od wyników i zatwierdzeń, które uzyskujemy w trakcie całego procesu.

BADANIA

 • Analiza heurystyczna
 • Benchmarking i analiza trendów
 • Ankiety i wywiady

DEFINIOWANIE

 • Użytkownicy — indywidualni
 • Użytkownicy — Journeys
 • Architektura informacji
 • Wireframes
 • Testing

PROJEKTOWANIE

 • Ostateczny mockup
 • Moodboard
 • Design Kit
 • Prototyp i przepływ użytkowników

DOSTĘPNOŚĆ STRON INTERNETOWYCH

Dostępność sieci to podejście do projektowania stron internetowych, narzędzi i technologii zapewniające że wszyscy, w tym osoby niepełnosprawne, mogli z nich jak korzystać w możliwie najłatwiejszy sposób.

USŁUGI

 • Dostępność stron internetowych
 • Ocena dostępności stron internetowych
 • Doradztwo w zakresie dostępności przy tworzeniu nowych stron internetowych
 • Optymalizacja dostępności stron internetowych

UREGULOWANIA PRAWNE

W Hiszpanii obowiązuje Dekret Królewski 1112/2018 w sprawie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych organów publicznych mobilne oraz Dyrektywy Europejskiej 2016/2102, która stanowi, że od 2025 roku produkty niedostępne nie mogą być wprowadzane na rynek europejski.

ANALITYKA I RAPORTY

Równie ważne jak posiadanie strategii i realizowanie poszczególnych działań jest mierzenie wyników, jakie one przynoszą, aby wiedzieć, które z nich należy zoptymalizować i które najlepiej sprawdzają się w przypadku każdego produktu lub usługi, a także każdego typu użytkownika. Konfiguracja narzędzi do pomiarów.

USŁUGI

 • Analityka stron internetowych i aplikacji
 • Badanie analityki stron internetowych i aplikacji
 • Doradztwo analityki przy tworzeniu nowych stron internetowych
 • Optymalizacja analityki stron internetowych i aplikacji
 • Analityka SEM, SEO, SMM
 • Opracowywanie raportów obejmujących wyniki i analizy

TECHNOLOGIE

 • Analityka stron internetowych i aplikacji
 • Badanie analityki stron internetowych i aplikacji
 • Doradztwo analityki przy tworzeniu nowych stron internetowych
 • Optymalizacja analityki stron internetowych i aplikacji
 • Analityka SEM, SEO, SMM
 • Opracowywanie raportów obejmujących wyniki i analizy