I+D+I

Afrontamos grandes retos tecnolóxicos de innovación que melloran a vida das persoas

Un marcado carácter innovador que nos fai afrontar grandes desafíos tecnolóxicos de I+D+i

Desde Plexus Tech potenciamos as actividades ligadas á investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) a través de recursos propios ou en alianza con outras empresas e institucións públicas e privadas, buscando unha maior fortaleza dos produtos ou procesos para incrementar a súa competitividade e achegar solucións novas aos desafíos que xorden nun mercado globalizado.

Conceptualizamos e executamos proxectos para sectores económicos estratéxicos como Sanidade, Banca, Turismo, Automoción, Industria ou Enerxía, tanto dentro como fóra de Europa.

Juan Martínez, Director da Área de Desenvolvemento de Plexus Tech con Carebot

A maioría das actividades promovidas pola nosa política de investigación e desenvolvemento xeran potencialmente avances sociais en forma de calidade de vida, mellora do medio, a saúde, etc.

ACCORDION H2020

ACCORDION H2020 é un proxecto de computación na nube e edge computing que busca xuntar esforzos no campo das novas tecnoloxías para crear unha rede simbiótica que permita afrontar os futuros requisitos da sociedade no ámbito da computación a grande escala.

O maior desafío europeo no campo da computación a grande escala é a posible distancia dos seus pools de computación, o que implica que calquera colaboración se enfronta a unha considerable latencia que dificulta a viabilidade dunha relación simbiótica. No marco deste Proxecto desenvolverase unha plataforma europea de Edge Computing.

Desde Plexus Tech temos como obxectivo desenvolver unha plataforma de análise na que os datos de situación dos visitantes se administren localmente sen ter que envialos á nube, co obxectivo dunha toma de decisións máis rápida. Como responsables do caso de uso “Solucións de xeolocalización intelixente”, promovemos a evolución dos nosos produtos TRAQUS e ANBLICK sobre a plataforma de Edge Computing.

O proxecto aglutina un total de doce entidades (empresas, universidades e centros de investigación) de Alemaña, Polonia, Grecia, Finlandia, Italia e España. A clave deste pasa pola coordinación dos diversos actores, xa sexan actores e infraestruturas locais como comúns ao continente.

«Aplicacións espaciais intelixentes para #marketingdixital avanzado», é o vídeo do caso de uso de Plexus Tech a ACCORDION H2020.

Involucramos o noso produto propio de carteis dixitais ANBLICK, permitindo publicidade adaptada ao usuario en tempo real.

CHARITY

O proxecto europeo CHARITY (Cloud for Holography and Augmented realITY) aspira a canalizar os beneficios da computación na nube, o edge computing e a realidade virtual/aumentada. Esta combinación de tecnoloxías de baixa e alta latencia permite desenvolver novas experiencias, produtos e servizos altamente interactivos e colaboradores.

CHARITY propón unha innovadora arquitectura na nube que, combinada con solucións Edge, busca superar as limitacións técnicas existentes actualmente en tecnoloxías como a realidade virtual, a realidade aumentada e a holografía. Desta forma, poderase avanzar en asistentes virtuais e holográficos para o seu uso en reunións, na formación médica e na educación, así como en xogos colaborativos, simulación aeronáutica e telepresenza holográfica, entre outros escenarios.

Mapa de Europa con empresas e países que participan no proxecto Charity

Un proxecto impulsado por un consorcio de quince empresas e centros de investigación procedentes de nove países da Unión Europea. A duración prevista é de trinta e seis meses, de xaneiro de 2021 a decembro de 2023.

En concreto, Plexus Tech céntrase en optimizar o rendemento dos datos e en diminuír a latencia para mellorar a incorporación desas tecnoloxías aos casos de uso propostos.

Así mesmo, lidera a comunicación e diseminación do proxecto para difundir os resultados deste e facilitar a súa futura comercialización.

Obxectivos do proxecto CHARITY:

  • Conseguir a autonomía de recursos de redes, computación e almacenamento para futuras aplicacións tecnolóxicas deste tipo no ámbito europeo.
  • Potenciar a creación de servizos e aplicacións cun carácter colaborador entre os distintos proxectos.
  • Crear un ecosistema tecnolóxico europeo que beneficie a sociedade no seu conxunto e permita competir no estranxeiro.

Baseándose nos requirimentos do usuario, as aplicacións destas tecnoloxías foron deseñadas para realizar os maiores retos da realidade virtual e aumentada. Isto validará a tecnoloxía para multitude de variantes e permite demostrar as innovacións tecnolóxicas presentes no proxecto CHARITY.

Algúns exemplos son concertos en realidade virtual ou holográficos, reunións empresariais holográficas, adestramento do persoal sanitario na realidade virtual ou visitas guiadas en realidade virtual a diversos lugares de interese.

DIGITAL BIOCOV

Predición temperá de actividade anti COVID-19 sobre biomoléculas presentes en fungos e microalgas mediante a aplicación de técnicas de Machine Learning integrando datos biolóxicos e químicos (DIXITAL-BIOCoV): Este proxecto busca desenvolver ferramentas de predición de funcionalidade utilizando algoritmos que integren información química e biolóxica para acelerar o descubrimento de medicamentos contra a covid-19, a partir de determinadas especies de fungos e algas con coñecido interese medicinal.

Participan no proxecto as empresas Hifas da Terra SL, como representante, Laboratorio Cifga SA, AMS Biopharma Laboratory SLU e Tecnoloxías Plexus SL.

O proxecto foi apoiado pola Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación da Xunta de Galicia. Está subvencionado pola Axencia Galega de Innovación e financiado a través do programa CONECTA COVID 2021 no marco do eixe REACT-EU do programa operativo FEDER Galicia 2014-2021, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19.

Financiado pola Xunta de Galicia. Gain Axencia de innovación. Fondo Europeo de desenvolvemento rexional.

SLISE

Seguridade en network slicing para comunicacións de próxima xeración (SLISE): O obxectivo do proxecto é mitigar as vulnerabilidades das novas tecnoloxías de virtualización adoptadas masivamente no núcleo da arquitectura 5G. Para iso investigarase sobre novos algoritmos de análise de incidentes, de cifrado, de identificación e detección de ataques, e de resposta automatizada, nun contexto máis flexible para enfrontar os riscos inherentes ás tecnoloxías de virtualización: Network Function Virtualization (NFV), Software Defined Networks (SDN) e Network Slicing (NS). O proxecto prevé así mesmo varios casos de uso con diferentes prioridades de protección, incluída a xestión de infraestruturas críticas e as comunicacións na industria manufactureira.

O consorcio SLISE está integrado por oito empresas españolas que cobren a cadea de valor da ciberseguridade no ámbito de 5G: catro provedores de ciberseguridade -S2grupo, Titanium, Plexus e Eneo-, unha de comunicacións (Optare), un fabricante de instrumentación (GSertel) e dous usuarios finais: Rede Eléctrica Española e Elewit. Estas empresas estarán apoiadas por diversos centros tecnolóxicos, Gradiant, Vicomtech, Ikergune, Innovalia e a Universidad Politécnica de Madrid. Todos os participantes comparten a visión de ofrecer servizos seguros de comunicacións tanto á sociedade como á industria actual e futura.

O proxecto está apoiado polo CDTI a través do seu programa Misións Ciencia e Innovación 2021, e financiado pola Unión Europea:

Financiado pola Unión Europea. NextGenerationEU. Plan de Recuperación, Transformación e resiliencia. CTDI.

CAREBOT

O proxecto CAREBOT creouse co obxectivo de desenvolver unidades robóticas intelixentes de apoio ao paciente nos centros sanitarios para garantir unha atención personalizada, adaptada ao usuario.

Con iso, búscase mellorar o nivel de calidade percibido, optimizando o traballo do profesional sanitario e facilitando a toma de decisións por parte da organización en escenarios de actividade ambulatoria e seguimento domiciliario.

VACADENA

Mediante o proxecto VACADENA desenvolverase un complexo sistema de seguimento e trazabilidade da carne de vacún que involucra a toda a cadea alimentaria, desde o produtor/gandeiro ata o consumidor final, de forma que, ademais da información obrigatoria, moita outra información facultativa se integre nun único sistema que permita que esta sexa accesible (coas restricións oportunas) por calquera axente ou mesmo polo consumidor final.

Para iso utilizaranse estándares EDI e EAN.UCC, así como tecnoloxías blockchain, que permitan o intercambio de información, así como a garantía absoluta da inalterabilidade de toda a información dixital relacionada coa trazabilidade.

ISMAEL

ISMAEL propón o desenvolvemento dunha ferramenta de apoio aos profesionais sanitarios durante a consulta médica, reducindo o tempo necesario para o rexistro e busca de información na Historia Clínica Electrónica (HCE).

Ademais, a intelixencia artificial achegará un listado de diagnósticos probables, contribuíndo así a incrementar a calidade asistencial e a seguridade dos pacientes.

AVECEN

Logo de Avecen

O obxectivo do proxecto AVECEN é o desenvolvemento dunha plataforma distribuída que permita a autoxestión das enfermidades mentais neurodexenerativas por parte dos pacientes, así como a toma de decisións por parte dos profesionais médicos e coidadores do seu ámbito.

Para iso, proponse a creación dun asistente virtual dinámico que monitoriza e avalía de xeito continuado a execución de certas rutinas clínicas, realizando recomendacións adaptadas ao estado do paciente e avaliando o seu comportamento habitual para valorar a evolución do seu estado de saúde. www.avecen.com

GANADORA

Ganadora é un proxecto de I+D individual de CDTI, que busca obter un sistema que mellore os procesos de produción do sector gandeiro vacún, mediante minería de datos, fluxos de procesos, sistemas de apoio á toma de decisións, alertas, etc., de modo que se facilite o control de epidemias, alimentación e tratamentos veterinarios, a capacidade de predición e xestión de riscos, entre outros.

En definitiva, trátase de incrementar a eficiencia e seguridade da explotación gandeira para mellorar a súa competitividade, así como a xestión de alertas sanitarias e riscos por parte das Administracións.

MEET

Ganadora é un proxecto de I+D individual de CDTI, que busca obter un sistema que mellore os procesos de produción do sector gandeiro vacún, mediante minería de datos, fluxos de procesos, sistemas de apoio á toma de decisións, alertas, etc., de modo que se facilite o control de epidemias, alimentación e tratamentos veterinarios, a capacidade de predición e xestión de riscos, entre outros.

En definitiva, trátase de incrementar a eficiencia e seguridade da explotación gandeira para mellorar a súa competitividade, así como a xestión de alertas sanitarias e riscos por parte das Administracións.

O obxectivo deste proxecto é lograr un sistema altamente visual e interoperable para apoiar a toma de decisións complexas nos comités de tumores. Este sistema facilitará o acceso e visualización da información integrada do paciente oncolóxico, incluída a imaxe médica, así como todo o fluxo de traballo asociado ao seu proceso asistencial e de xestión, e onde todos os perfís médicos involucrados estean perfectamente sincronizados e dispoñan da información adecuada para o traballo colaborador.

PRINCIPIA

Fomento da contratación de persoal técnico para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación de Galicia.

ISOPHIE

Fomento da contratación de persoal técnico para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación de Galicia.

O proxecto ISOPHIE persegue o desenvolvemento dunha plataforma TIC sanitaria no dominio oncolóxico, orientada segundo os principios da medicina 4P (personalizada, participativa, que se pode predicir e preventiva), a excelencia clínica e a calidade total. O proxecto aborda os principais retos de profesionais e pacientes sometidos a procesos terapéuticos quimioterápicos: crecente complexidade na selección dos tratamentos máis adecuados para cada paciente, incorporación dos resultados da investigación xenética á práctica clínica, empoderamento do paciente oncolóxico, así como a mellora da comunicación nos escenarios intra e extra hospitalarios entre todos os actores implicados na terapia.

TARGET

Este proxecto de Investigación e Desenvolvemento (PID) apoiado por CDTI ten por obxectivo, mediante un sistema de posicionamento e localización por wifi, desenvolver unha solución de aprendizaxe e targeting de servizos sobre a base das preferencias do usuario, que permita ademais establecer modelos e realizar predicións para facilitar a toma de decisións futuras.

DIABTS

Este proxecto de Investigación e Desenvolvemento (PID) apoiado por CDTI ten por obxectivo, mediante un sistema de posicionamento e localización por wifi, desenvolver unha solución de aprendizaxe e targeting de servizos sobre a base das preferencias do usuario, que permita ademais establecer modelos e realizar predicións para facilitar a toma de decisións futuras.

Deseño e implementación de ferramentas informáticas desenvolvidas para plataformas centralizadas e móbiles, baseadas na análise de Big Data e algoritmos de redes neuronais, que posibiliten o seguimento de pacientes diabéticos e as variables relacionadas coa súa enfermidade, co fin de poder realizar predicións sobre a posible evolución da súa enfermidade e todas as potencialmente asociadas.

INPAINK

Infraestrutura para a presentación de información visual de baixo consumo e mantemento baseada en pantallas de tinta electrónica.

CATCH

Infraestrutura para a presentación de información visual de baixo consumo e mantemento baseada en pantallas de tinta electrónica.

O alcance do proxecto céntrase na xestión eficiente de cidades intelixentes, as súas infraestruturas e a protección ao cidadán, mediante o desenvolvemento dunha ferramenta integral de predición, seguimento, control e redución de emisións gasosas, incluíndo gases de efecto invernadoiro (GEI) e material particulado entre outros, que afectan a calidade do aire, incidindo, ademais, no seguimento, control e redución do consumo enerxético.

Descargar PDF