Badania, rozwój i innowacja

Stawiamy czoła dużym wyzwaniom w dziedzinie innowacji technologicznej, aby przyczyniać się do poprawy jakości życia ludzi.

Jesteśmy firmą wysoce innowacyjną, stawiającą czoła wyzwaniom technologicznym dzięki badaniom, rozwojowi i innowacji.

W Plexus Tech promujemy działania w sferze badań, rozwoju i innowacji, korzystając z własnych zasobów lub we współpracy z innymi firmami oraz instytucjami publicznymi oraz prywatnymi, poszukując mocnych stron produktów lub procesów w celu zwiększenia ich konkurencyjności i zapewnienia nowych rozwiązań w obliczu wyzwań pojawiających się na zglobalizowanym rynku.

Opracowujemy koncepcje i realizujemy projekty dla strategicznych sektorów, takich jak służba zdrowia, bankowość, turystyka, motoryzacja, przemysł i energetyka, zarówno w Europie, jak i poza nią.

Juan Martínez, Dyrektor pionu rozwoju ds. Plexus Carebot

Większość działań podejmowanych w ramach strategii badań i rozwoju ma potencjał generowania postępu społecznego w postaci poprawy jakości życia, ochrony środowiska lub zdrowia.

ACCORDION H2020

ACCORDION H2020 to projekt dotyczący chmury obliczeniowej i edge computing, którego celem jest połączenie wysiłków w dziedzinie nowych technologii w celu stworzenia symbiotycznej sieci spełniającej przyszłe wymagania społeczeństwa w zakresie systemów obliczeniowych dużej skali.

Największym wyzwaniem dla europejskich systemów obliczeniowych dużej skali jest potencjalne oddalenie zbiorów obliczeniowych, co oznacza, że współpraca wiąże się ze znaczną latencją, która ogranicza efektywność symbiotycznych relacji. W ramach tego projektu zostanie opracowana europejska platforma Edge Computing.

W firmie Plexus Tech dążymy do opracowania platformy analitycznej, na której dane dotyczące lokalizacji odwiedzających są zarządzane lokalnie, bez przesyłania ich do chmury, co umożliwia szybsze podejmowanie decyzji. Jako firma, która wprowadziła Inteligentne rozwiązania goelokalizacyjne pracujemy nad ewolucją naszych produktów TRAQUS i ANBLICK na platformie Edge Computing.

W projekcie uczestniczy łącznie dwanaście organizacji (firm, uniwersytetów i ośrodków badawczych) z Niemiec, Polski, Grecji, Finlandii, Włoch i Hiszpanii. Kluczowym aspektem jest koordynacja działań różnych organizacji, niezależnie od tego, czy są to podmioty i jednostki lokalne, czy też działające w skali całego kontynentu.

Film „Inteligentne aplikacje przestrzenne dla zaawansowanego #marketingu cyfrowego” przedstawiający przypadek zastosowania rozwiązań firmy Plexus Tech w programie ACCORDION H2020.

Wdrożyliśmy własny produkt digital signage o nazwie ANBLICK, umożliwiający wyświetlanie w czasie rzeczywistym reklam dostosowanych do użytkownika.

CHARITY

Europejski projekt CHARITY (Cloud for Holography and Augmented Reality) ma na celu wykorzystanie zalet chmury obliczeniowej, edge computing oraz wirtualnej/rozszerzonej rzeczywistości. To połączenie technologii o niskiej i wysokiej latencji umożliwia opracowanie nowych, wysoce interaktywnych i umożliwiających współpracę rozwiązań, produktów i usług.

CHARITY to propozycja innowacyjnej architektury chmury, która w połączeniu z rozwiązaniami Edge ma na celu pokonanie ograniczeń technicznych, jakie obecnie istnieją w przypadku technologii takich, jak wirtualna i rozszerzona rzeczywistość oraz holografia. Umożliwi ona postęp w dziedzinie wirtualnych i holograficznych asystentów wykorzystywanych między innymi podczas spotkań, szkoleń medycznych oraz w ramach edukacji, a także w grach zespołowych, symulacjach lotniczych i zdalnej obecności holograficznej.

Mapa Europy z zaznaczonymi firmami i krajami uczestniczącymi w projekcie charity

Projekt jest realizowany przez konsorcjum piętnastu firm i ośrodków badawczych z dziewięciu krajów UE. Planowany czas trwania projektu wynosi 36 miesięcy, od stycznia 2021 r. do grudnia 2023 r.

W szczególności Plexus Tech koncentruje się na optymalizacji przepustowości danych i ograniczeniu latencji, aby usprawnić wykorzystanie tych technologii w ramach proponowanych zastosowań.

Zajmuje się również komunikacją i upowszechnianiem projektu w celu popularyzacji jego wyników i ułatwienia jego przyszłej komercjalizacji.

Cele projektu CHARITY:

  • Zapewnienie autonomii zasobów sieciowych, obliczeniowych i pamięci masowej dla przyszłych zastosowań technologicznych tego typu na poziomie europejskim.
  • Promowanie tworzenia usług i zastosowań opartych na współpracy między różnymi projektami.
  • Stworzenie europejskiego ekosystemu technologicznego przynoszącego korzyści całemu społeczeństwu i umożliwiającego konkurowanie w skali globalnej.

W oparciu o wymagania użytkowników opracowano zastosowań tych technologii, aby sprostać głównym wyzwaniom w dziedzinie rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej. Pozwoli to zweryfikować technologię pod kątem wielu wariantów i zademonstrować innowacje technologiczne zastosowane w projekcie CHARITY.

Przykładem mogą być koncerty w rzeczywistości wirtualnej lub holograficzne, holograficzne spotkania biznesowe, szkolenia w rzeczywistości wirtualnej dla pracowników służby zdrowia lub wizyty z przewodnikiem w różnych atrakcyjnych miejscach.

DIGITAL BIOCOV

Wczesne przewidywanie działania przeciw wirusowi COVID-19 biomolekuły obecnych w grzybach i mikroglonach poprzez zastosowanie technik uczenia maszynowego integrujących dane biologiczne i chemiczne (DIGITAL-BIOCoV): Celem tego projektu jest opracowanie narzędzi przewidywania oddziaływania z wykorzystaniem algorytmów integrujących informacje chemiczne i biologiczne, aby przyspieszyć opracowywanie leków przeciwko covid-19 na bazie wybranych gatunków grzybów i glonów o znanym znaczeniu leczniczym.

W projekcie uczestniczą firmy Hyphae da Terra SL, jako przedstawiciel, Laboratorio Cifga SA, AMS Biopharma Laboratory SLU i Tecnologías Plexus SL.

Projekt został wsparty przez Drugą Wiceprezydencję i Regionalne Ministerstwo Gospodarki, Przedsiębiorczości i Innowacji Rady Galicji. Projekt jest finansowany przez Galicyjską Agencję Innowacji w ramach programu CONECTA COVID 2021 oraz projektu REACT-EU programu operacyjnego Galicja FEDER na lata 2014-2021, jako część odpowiedź Unii Europejskiej na pandemię COVID-19.

Finansowany przez Radę Galicji. Gain Axencia de innovación. Europejski fundusz rozwoju regionalnego.

SLISE

Bezpieczeństwo w ramach network slicing w komunikacji kolejnej generacji (SLISE): Celem projektu jest zmniejszenie podatności na ataki nowych technologii wirtualizacji, które są masowo stosowane w podstawowej architekturze 5G. W tym celu zostaną przeprowadzone badania nad nowymi algorytmami analizy zdarzeń, szyfrowania, identyfikacji i wykrywania ataków oraz automatycznego reagowania, w bardziej elastycznym kontekście, w celu uwzględnienia zagrożeń związanych z technologiami wirtualizacji: Network Function Virtualization (NFV), Software Defined Networks (SDN) i Network Slicing (NS). W projekcie przewidziano również kilka przypadków zastosowań o różnych priorytetach ochrony, w tym zarządzanie infrastrukturą krytyczną i komunikację w przemyśle wytwórczym.

W skład konsorcjum SLISE wchodzi osiem hiszpańskich firm zajmujących się łańcuchem wartości bezpieczeństwa cybernetycznego 5G: czterech dostawców usług bezpieczeństwa cybernetycznego, -S2grupo, Titanium, Plexus i Eneo-, jeden dostawca usług komunikacyjnych (Optare), jeden producent oprzyrządowania (GSertel) oraz dwóch użytkowników końcowych: Red Eléctrica Española i Elewit. Firmy te będą wspierane przez różne ośrodki technologiczne, Gradiant, Vicomtech, Ikergune, Innovalia oraz Politechnikę Madrycką. Wszyscy uczestnicy podzielają wizję świadczenia bezpiecznych usług komunikacyjnych na rzecz społeczeństwa, a także przemysłu zarówno aktualnie jak i w przyszłości.

Projekt jest wspierany przez CDTI w ramach programu „Misje naukowe i innowacyjne 2021” i finansowany przez Unię Europejską:

Finansowany przez Unię Europejską. NextGenerationEU. Program odbudowy, transformacji i odporności. CTDI.

CAREBOT

Projekt CAREBOT został stworzony z myślą o opracowaniu inteligentnych zrobotyzowanych jednostek wspomagających pacjenta w placówkach opieki zdrowotnej, które zapewnią spersonalizowaną opiekę dostosowaną do potrzeb użytkownika.

Celem jest poprawa postrzeganego poziomu jakości, optymalizacja pracy personelu medycznego i ułatwienie podejmowania decyzji przez służbę zdrowia w ramach opieki ambulatoryjnej i domowej.

VACADENA

W ramach projektu VACADENA zostanie opracowany kompleksowy system identyfikacji pochodzenia mięsa wołowego, obejmujący cały łańcuch żywnościowy, od producenta/hodowcy po konsumenta końcowego, tak aby oprócz informacji obowiązkowych w jednym systemie zintegrować wiele innych dodatkowych informacji i umożliwić dostęp do nich  (przy odpowiednich ograniczeniach) każdemu podmiotowi, a także konsumentowi końcowemu.

W tym celu zastosowane zostaną normy EDI i EAN.UCC oraz technologie blockchain umożliwiające wymianę informacji, a także pełne zagwarantowanie niezmienności wszystkich informacji cyfrowych związanych z możliwością identyfikowania.

ISMAEL

ISMAEL to projekt polegający na opracowaniu narzędzia wspierającego pracowników służby zdrowia podczas konsultacji medycznych, skracającego czas potrzebny na zapisywanie i wyszukiwanie informacji w elektronicznej dokumentacji medycznej.

Ponadto sztuczna inteligencja będzie dostarczać listy prawdopodobnych diagnoz, przyczyniając się w ten sposób do podniesienia jakości opieki i bezpieczeństwa pacjentów.

AVECEN

Logo Avecen

Celem projektu AVECEN jest stworzenie rozproszonej platformy umożliwiającej pacjentom z chorobami psychicznymi o podłożu neurodegeneracyjnym samodzielne postępowanie, a pracownikom służby zdrowia i opiekunom podejmowanie decyzji w ich środowisku.

W tym celu planujemy stworzenie dynamicznego wirtualnego asystenta, który w sposób ciągły monitoruje i ocenia wykonywanie określonych procedur klinicznych, wydaje zalecenia w zależności od stanu pacjenta i ocenia jego zachowania w celu oceny stanu jego stanu zdrowia. www.avecen.com

GANADORA

Ganadora jest indywidualnym projektem badawczo-rozwojowym centrum CDTI, który ma celu uzyskanie systemu usprawniającego procesy produkcyjne w sektorze hodowli bydła poprzez eksplorację danych, przepływ procesów, systemy wspomagania decyzji, ostrzeżenia itp. w celu ułatwienia m.in. kontroli epidemii, żywienia i leczenia weterynaryjnego, zdolności przewidywania oraz zarządzania ryzykiem.

Chodzi o podniesienia wydajności i bezpieczeństwa w gospodarstwach hodowlanych w celu poprawy ich konkurencyjności, a także zarządzanie ostrzeżeniami zdrowotnymi i ryzykiem przez właścicieli.

MEET

Ganadora jest indywidualnym projektem badawczo-rozwojowym centrum CDTI, który ma celu uzyskanie systemu usprawniającego procesy produkcyjne w sektorze hodowli bydła poprzez eksplorację danych, przepływ procesów, systemy wspomagania decyzji, ostrzeżenia itp. w celu ułatwienia m.in. kontroli epidemii, żywienia i leczenia weterynaryjnego, zdolności przewidywania oraz zarządzania ryzykiem.

Chodzi o podniesienia wydajności i bezpieczeństwa w gospodarstwach hodowlanych w celu poprawy ich konkurencyjności, a także zarządzanie ostrzeżeniami zdrowotnymi i ryzykiem przez właścicieli.

Celem tego projektu jest stworzenie wizualnego i interoperacyjnego systemu wspomagającego podejmowanie złożonych decyzji przez zespoły onkologiczne. System ten ułatwi dostęp i wizualizację zintegrowanych informacji o pacjentach onkologicznych, w tym obrazowania medycznego, a także całego procesu związanego z opieką i zarządzaniem, przy czym wszyscy zaangażowani pracownicy służby zdrowia o różnych profilach uzyskają doskonałą synchronizację i będą dysponować odpowiednimi informacjami umożliwiającymi współpracę.

PRINCIPIA

Wspieranie zatrudniania personelu technicznego do prowadzenia działalności B+R+I w galicyjskich przedsiębiorstwach oraz instytucjach badawczych.

ISOPHIE

Wspieranie zatrudniania personelu technicznego do prowadzenia działalności B+R+I w galicyjskich przedsiębiorstwach oraz instytucjach badawczych.

Celem projektu ISOPHIE jest opracowanie platformy informacyjno-komunikacyjnej w dziedzinie onkologicznej opieki zdrowotnej, bazującej na zasadzie medycyny 4P (personalizacja, partycypacja, przewidywanie i profilaktyka), doskonałości klinicznej oraz kompleksowej jakości. Projekt stanowi odpowiedź na główne wyzwania stojące przed personelem medycznym oraz pacjentami w ramach leczenia chemioterapią: rosnąca złożoność w doborze najbardziej odpowiednich metod leczenia danego pacjenta, włączenie wyników badań genetycznych do praktyki klinicznej, wzmocnienie pozycji pacjenta onkologicznego, a także poprawa komunikacji wewnątrz- i pozaszpitalnej między wszystkimi zaangażowanymi w terapię.

TARGET

Ten wspierany przez centrum CDTI projekt badawczo-rozwojowy ma na celu opracowanie, za pomocą systemu pozycjonowania i lokalizacji Wi-Fi, rozwiązania służącego do zdobywania wiedzy i ukierunkowywania usług na podstawie preferencji użytkownika, co umożliwi również tworzenie modeli i prognoz w celu ułatwienia podejmowania decyzji w przyszłości.

DIABTS

Ten wspierany przez centrum CDTI projekt badawczo-rozwojowy ma na celu opracowanie, za pomocą systemu pozycjonowania i lokalizacji Wi-Fi, rozwiązania służącego do zdobywania wiedzy i ukierunkowywania usług na podstawie preferencji użytkownika, co umożliwi również tworzenie modeli i prognoz w celu ułatwienia podejmowania decyzji w przyszłości.

Projektowanie i wdrażanie narzędzi programowych opracowanych dla platform centralnych i mobilnych, opartych na analizie Big Data i algorytmach sieci neuronowych, które umożliwiają monitorowanie pacjentów z cukrzycą i zmiennych związanych z ich chorobą, aby móc przewidywać możliwy przebieg tej choroby i wszystkich innych, które mogą potencjalnie wystąpić na jej tle.

INPAINK

Rozwiązanie do prezentacji informacji wizualnych, o niskim poborze mocy i niskich wymaganiach w dziedzinie konserwacji, oparte na wyświetlaczach z elektronicznym atramentem.

CATCH

Rozwiązanie do prezentacji informacji wizualnych, o niskim poborze mocy i niskich wymaganiach w dziedzinie konserwacji, oparte na wyświetlaczach z elektronicznym atramentem.

Projekt koncentruje się na efektywnym zarządzaniu inteligentnymi miastami, ich infrastrukturą i ochroną obywateli poprzez opracowanie kompleksowego narzędzia do przewidywania, monitorowania, kontroli i redukcji emisji gazów, w tym gazów cieplarnianych i cząstek stałych, które mają wpływ na jakość powietrza, a także na monitorowaniu, kontroli i redukcji zużycia energii.

Pobierz plik PDF