SERVIZOS XESTIONADOS

Un modelo de servizos de atención, soporte, mantemento e asistencia técnica baseado na excelencia

Máis de 20 anos prestando servizos de soporte TIC de calidade adaptados aos nosos clientes

A nosa premisa fundamental é entender o negocio dos nosos clientes orientando os servizos ao seu negocio achegando a mellor solución para a consecución dos obxectivos comúns. Adaptámonos ás súas necesidades, particularidades e prioridades facéndoas nosas. Dispoñemos de capacidade para analizar, deseñar, implementar, xestionar e operar Centros de Servizos, Operación e Atención construídos ad-hoc para xerar valor ao negocio dos clientes.

Prestamos servizos 100% xestionados, baseados na excelencia, cun modelo unificado de Xestión => Relación co cliente, Goberno, Modelo de Servizo e Persoal Cualificado nunha mesma dirección.

Establecemos indicadores de servizo (KPI, SLA, NPS) e realizamos análises proactivas definindo as funcións de avaliación, encamiñadas a realizar a mellora continua e transformación do servizo.

Abordamos o Onboarding e Transición do servizo planificando e detallando cada paso, sempre aliñados co cliente, para que o inicio dos nosos servizos sexa transparente para os usuarios

SERVIZOS

Outsourcing e servizos de soporte TIC xestionados con alto nivel de especialización: administración de infraestruturas e redes wifi, soporte a posto de traballo (Dixital Work Place), servizos de SOC…

Oficinas de Xestión de Proxectos de Transformación Dixital, Implantación de Sistemas, Administración Electrónica, etc.

Administración, operación e monitorización de sistemas e infraestruturas TIC.

Servizos de Atención Multicanle e xestión de procesos (CAU, Contact Centers, BPO).

Xestión de áreas TIC corporativas (Goberno, Administración de Sistemas, Ciberseguridade, Operación, Soporte e Mantemento)

Centro de Servizos multicliente/multidioma 24/7 con atención remota e in situ mediante técnicos cualificados propios en todas as CC. AA.

MODELO DE EXCELENCIA

Equipos Expertos en Servizos TIC Multitecnoloxías

Traballamos cun modelo de soporte que asegura a visión global e a xestión unificada do cliente, o servizo e o equipo de traballo. Xestionamos e Gobernamos os Servizos.

CLIENTE

 • Proximidade e proactividade co responsable do servizo e cos usuarios finais
 • Modelo de relación adaptado a necesidades do cliente
 • CDM e reporting adhoc ao servizo xestionado
 • Seguimento periódico co cliente/Recomendacións e leccións aprendidas
 • Medidas de satisfacción NPS

SERVIZO

 • Planificación e Goberno de servizo
 • Xestión de demanda multicanle (web, email, chamada, chatbot)
 • Xestión de capacidade e produtividade
 • Procedementos e Marcos de actuación (metodoloxías) homoxéneos e baseados nas mellores prácticas adaptadas a cada cliente/servizo
 • Análise de KPI e ANS
 • Xestión de desviacións e riscos
 • Mellora continua e transformación para mellorar a eficiencia, a calidade do servizo e a optimización do investimento.

EQUIPO

 • Persoal propio > Dimensionamento flexible
 • Equipo de captación de talento propio
 • Formación inicial e continua/Certificacións adhoc
 • Avaliación de desempeño/Xestión de coñecemento
 • Ferramentas de colaboración: Repositorio de información/Wiki colaboradora/Chat
 • Fidelización de talento

COMPROMISO

COMUNICACIÓN Información pertinente e oportuna cos grupos, clientes e usuarios.

CONCIENCIACIÓN Sensibilización e cumprimento dos requisitos e acordos.

DOCUMENTACIÓN Procedementos, procesos e directrices comúns.

CMBD E BBDD COÑECEMENTO Control de activos e xestión do coñecemento.

FORMACIÓN Onboarding e formación continua de cambios.

MEDICIÓN E CONTROL Mecanismos de monitorización para a mellora continua.

FERRAMENTAS Para xestión do servizo (Ticketing, proxectos, inventario, RPA, chatbot, etc.). Propias, adaptables ás necesidades de cada cliente e/ou os servizos que se van prestar. Con capacidade de utilizar ou integrar aquelas ferramentas asociadas ao servizo do que dispoña o cliente.

TECNOLOXÍAS

COMUNICACIÓN Información pertinente e oportuna cos grupos, clientes e usuarios.

CONCIENCIACIÓN Sensibilización e cumprimento dos requisitos e acordos.

DOCUMENTACIÓN Procedementos, procesos e directrices comúns.

CMBD E BBDD COÑECEMENTO Control de activos e xestión do coñecemento.

FORMACIÓN Onboarding e formación continua de cambios.

MEDICIÓN E CONTROL Mecanismos de monitorización para a mellora continua.

FERRAMENTAS Para xestión do servizo (Ticketing, proxectos, inventario, RPA, chatbot, etc.). Propias, adaptables ás necesidades de cada cliente e/ou os servizos que se van prestar. Con capacidade de utilizar ou integrar aquelas ferramentas asociadas ao servizo do que dispoña o cliente.