USŁUGI ZARZĄDZANE

Model obsługi, wsparcia, utrzymania i pomocy technicznej oparty na doskonałości.

Od ponad 20 lat świadczymy wysokiej jakości usługi w dziedzinie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (TIK) dopasowane do potrzeb naszych klientów

Naszym podstawowym założeniem zrozumienie działalności naszych klientów, zorientowanie naszych usług na ich działalność i zapewnienie najlepszych rozwiązań pozwalających na osiągnięcie wspólnych celów. Dostosowujemy się do potrzeb, specyfiki i priorytetów klienta, traktując je jak nasze własne. Posiadamy umiejętność analizowania, projektowania, wdrażania, zarządzania i obsługi centrów usług, eksploatacji i obsługi, projektowanych indywidualnie w celu generowania wartości na rzecz naszych klientów.

Zapewniamy w 100% zarządzane usługi, oparte na doskonałości oraz ujednoliconym modelem zarządzania oraz relacji z klientami, oferując zintegrowane rozwiązanie obejmujące zarządzanie, model usług i wykwalifikowany personel.

Ustalamy wskaźniki usług (KPI, SLA, NPS) i przeprowadzamy proaktywne analizy, definiując funkcje oceny, mające na celu ciągłe doskonalenie i rozwój usług.

Planujemy i szczegółowo opisujemy etap wdrożenia i przejścia w porozumieniu z klientem, tak aby rozpoczęcie świadczenia naszych usług było przejrzyste dla użytkowników.

USŁUGI

Outsourcing i usługi wsparcia technologiczno-komunikacyjnego zarządzane w oparciu o wysoki stopień specjalizacji: administrowanie infrastrukturą i sieciami Wi-Fi, obsługa stanowisk roboczych (Digital Work Place), usługi SOC itp.

Biura zarządzania projektami w zakresie transformacji cyfrowej, wdrażania systemów, e-administracji itp.

Administracja, działalność operacyjna i monitorowanie systemów i infrastruktura TIK.

Obsługa w wielu kanałach oraz zarządzanie procesami (centra obsługi użytkowników, Contact Centers, centra outsourcingu procesów biznesowych).

Zarządzanie obszarami TIK przedsiębiorstw (ład korporacyjny, administracja systemów, cyberbezpieczeństwo, działalność operacyjna, wsparcie i utrzymanie)

Całodobowe centrum obsługi wielu klientów/w wielu językach a trybie 24/7 z obsługą zdalną i na miejscu przez naszych wykwalifikowanych techników w caąym kraju.

ZASADA DOSKONAŁOŚCI

Zespoły ekspertów w dziedzinie usług TIK obejmujących wiele technologii

Działamy w oparciu o model wsparcia, który zapewnia globalną wizję i jednolite zarządzanie relacji z klientem, usługą i zespołem. Kompleksowe zarządzanie usługami

KLIENT

 • Bliskość i proaktywność wobec oferującego obsługę i użytkowników końcowych.
 • Model relacji dopasowany do potrzeb klienta
 • Wspólny model danych i raportowanie ad hoc zrządzanych usług
 • Okresowe analizy przy udziale klienta / Zalecenia na podstawie zebranych doświadczeń
 • Ocena satysfakcji na podstawie Wskaźnika Rekomendacji Netto

USŁUGA

 • Planowanie usług i kierowanie nimi
 • Zarządzanie kontaktami w wielu kanałach (internet, e-mail, kontakty telefoniczne, chatbot)
 • Zarządzanie zdolnością i produktywnością
 • Jednolite procedury i ramy (metodologie) oparte na najlepszych praktykach, dostosowane do każdego klienta/usługi.
 • Analizy wskaźników KPI i ANS
 • Zarządzanie odchyleniami i ryzykiem
 • Ciągłe doskonalenie i wprowadzanie zmian w celu poprawy wydajności, jakości usług i optymalizacji inwestycji.

ZESPÓŁ

 • Własny zespół > elastyczne skalowanie
 • Wewnętrzny zespół ds. rekrutacji talentów
 • Szkolenia wstępne i ustawiczne / certyfikaty ad hoc
 • Ocena wyników / Zarządzanie wiedzą
 • Narzędzia współpracy: Repozytorium informacji / Wiki współpracy / Czat
 • Dbałość o lojalność talentów

ZAANGAŻOWANIE

KOMUNIKACJA Odpowiednie i aktualne informacje dla zespołów, klientów i użytkowników.

ŚWIADOMOŚĆ Podnoszenie świadomości i zgodność z wymaganiami i umowami.

DOKUMENTACJA Wspólne procedury, procesy i wytyczne.

ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWEGO MINIMALNEGO ZBIORU DANYCH I BAZ DANYCH Kontrola zasobów i zarządzanie wiedzą.

SZKOLENIE  Wdrażanie i stałe szkolenia dotyczące zmian.

POMIARY I KONTROLA  Mechanizmy monitorowania mające na celu stałe doskonalenie.

NARZĘDZIA  do zarządzania usługami (ticketing, projekty, inwentaryzacja, RPA, chatbot itp.). Własne narzędzia z możliwością dopasowywania do indywidualnych potrzeb klienta lub świadczonych usług. Możliwość zastosowania lub zintegrowania narzędzi posiadanych przez klienta.

TECHNOLOGIE

KOMUNIKACJA Odpowiednie i aktualne informacje dla zespołów, klientów i użytkowników.

ŚWIADOMOŚĆ Podnoszenie świadomości i zgodność z wymaganiami i umowami.

DOKUMENTACJA Wspólne procedury, procesy i wytyczne.

ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWEGO MINIMALNEGO ZBIORU DANYCH I BAZ DANYCH Kontrola zasobów i zarządzanie wiedzą.

SZKOLENIE  Wdrażanie i stałe szkolenia dotyczące zmian.

POMIARY I KONTROLA  Mechanizmy monitorowania mające na celu stałe doskonalenie.

NARZĘDZIA  do zarządzania usługami (ticketing, projekty, inwentaryzacja, RPA, chatbot itp.). Własne narzędzia z możliwością dopasowywania do indywidualnych potrzeb klienta lub świadczonych usług. Możliwość zastosowania lub zintegrowania narzędzi posiadanych przez klienta.