Znajomość opinii klientów ma fundamentalne znaczenie dla podnoszenia jakości świadczonych usług.

Badania satysfakcji są podstawowym narzędziem we wszystkich procesach jakości i cyklach ciągłego doskonalenia, ponieważ pozwalają poznać poziom satysfakcji użytkowników z usług lub produktów firmy.

Plexus Tech oferuje rozwiązanie w dziedzinie ankiet skierowanych do użytkowników usług, które może być wykorzystywany jako uzupełnienie pulpitu nawigacyjnego systemu Quenda Cloud do pomiaru jakości świadczonych usług i poziomu zadowolenia użytkowników z tych usług.

Optymalizacja doświadczeń klienta. Identyfikacja kwestii wymagających poprawy. Diagnostyka krytycznych punktów.

Proste, praktyczne i systematyczne

e-Valúa to zintegrowana platforma umożliwiająca poziomu zadowolenia klientów, na przykład:

  • Wyposażenie obiektu
  • Jakość obsługi
  • Czas oczekiwania

Skuteczność tego modułu wynika z faktu, że umożliwia on zbieranie informacji i ocen dotyczących świadczonych usług w prosty, praktyczny i systematyczny sposób, bezpośrednio od usługobiorców.

Umożliwia to identyfikację kwestii wymagających poprawy, na podstawie których można podjąć odpowiednie działania. Ponadto rozwiązanie umożliwia ustalenie mocnych i słabych punktów usług oraz obsługi.

Sprawne rozwiązanie umożliwiające integrację

Zdolność do sprawnej interakcji jest niezbędna do budowania zaufania wśród respondentów. E-valúa zapewnia sprawne działanie poprzez integrację z urządzeniami i narzędziami do bezpośredniej integracji, takimi jak tablety, systemy wideorozmów, SMS, e-mail itp.

Interakcja z użytkownikami usług odbywa się za pomocą ankiety, która jest uruchamiana bezpośrednio i obejmuje różne rodzaje odpowiedzi:

  • Odpowiedzi Tak/Nie.
  • Ocena (gwiazdki lub podobna punktacja)
  • Możliwość wyboru spośród podanych opcji.
  • Wpisanie wolnego tekstu.

Możliwość integracji z systemem Quenda

Możliwość integracji z systemem Anblick®

w celu wizualizacji grafiki

Wielokanałowe ankiety umożliwiające zbieranie danych

Pulpit strowania bazujący na BI