Lider na rynku hiszpańskim w dziedzinie zarządzania umawianiem wizyt

Quenda to rozwiązanie do zarządzania umawianiem wizyt i czasem oczekiwania dostosowane do wszystkich sektorów, takich jak służba zdrowia, turystyka, bankowość, handel detaliczny, administracja publiczna…

System modułowy Quenda umożliwia dostosowanie platformy do potrzeb każdego klienta lub podmiotu, ponieważ jest to rozwiązanie wszechstronne, wydajne i proste.

Optymalizujemy zasoby

  • Znacznie ogranicza czas oczekiwania.
  • Optymalizuje zasoby obsługi w danej organizacji.
  • Podnosi jakość obsługi użytkowników.
  • Poprawa wizerunku jednostki poprzez zwiększenie jej efektywności, nowoczesności i innowacyjności.
  • Podniesienie komfortu czasu oczekiwania użytkowników dzięki monitorom w poczekalniach.

Rozwiązanie wielokanałowe

Wielokanałowość systemu Quenda upraszcza proces umawiania wizyt w przypadku wszystkich spraw, które wymagają załatwienia.

WIZYTY WWW
Rozwiązanie to umożliwia samodzielne umawianie wizyt poprzez stronę internetową dostępną dla użytkowników na wszystkich urządzeniach (komputerach, tabletach i telefonach komórkowych).

TELEFONIA KOMÓRKOWA
Można również umówić się na wizytę telefonicznie i potwierdzić rezerwację, unikając w ten sposób niepotrzebnego oczekiwania.

IVR
Rozwiązanie to umożliwia użytkownikowi telefoniczne umawianie się na wizyty za pośrednictwem automatycznej centrali, która pozwala na umawianie się na wizyty, zmiany ich terminów i odwoływanie wizyt.

TELEFONICZNIE I OSOBIŚCIE
Użytkownik może również telefonicznie lub osobiście poprosić o zaplanowanie wizyty; rozwiązanie to posiada szybko działający i łatwy interfejs umożliwiający umówienie się na wizytę.