Wielojęzykowa interaktywna i wielojęzykowa platforma, która umożliwia proste i naturalne przekazywanie opinii zwrotnych.

Bazuje na elastycznym zarządzaniu kampaniami komunikacyjnymi bez udziału personelu, które można dopasować do dowolnego rodzaju struktury organizacyjnej i które jest zorientowane na:

 • Minimalny poziom interwencji ludzi.
 • 100% automatyczny proces kontaktu.
 • Prostą i naturalną  interakcję online.

Podstawowe zastosowania

Rozwiązanie można dostosować do wszelkich rodzajów procesów komunikacji, z wymaganą odpowiedzią i bez niej, przy czym aktualnie obszary jego zastosowanie są następujące:

 • Przypomnienia o udziale w imprezach oraz jego potwierdzanie.
 • Optymalizacja harmonogramów poprzez potwierdzanie udziału, zmianę programu lub anulowanie wizyt.
 • Procesy samoakceptacji głosowej.
 • Zarządzanie listami wezwań i giełdami pracy.
 • Przeprowadzanie testów, ankiet.
 • Ocena poziomu satysfakcji w przypadku usług lub obsługi.
 • Przekazywanie wyników analiz i badań.
 • Kampanie komunikacyjne.
 • Badania przesiewowe.

Zalety

Bezobsługowe zarządzanie systemem. Elastyczne projektowanie kampanii. Segmentacja grupy docelowej i inne funkcje.

Rozwiązanie, które można zintegrować z systemem QUENDA®

Rozwiązanie SCCOM® jest całkowicie zintegrowane z naszym rozwiązaniem do zarządzania czasem oczekiwania, QUENDA®,, poprzez układ wymiany informacji między systemami na podstawie definicji grup kontaktu, która umożliwia ułatwienie segmentacji grupy docelowej.

Obsługuje on przesyłanie plików i posiada interfejs API, który umożliwia integrację z aplikacjami innych firm oraz z back-office klienta.

Rozwiązanie jest dostarczane na podstawie licencji w wersji do instalacji w obiekcie i wersji opartej na chmurze.